Posts Taggedpesnici na putu zivota

Ruža Mijović Šorić – Na putu

Upoznala sam je 2016. godine. Danas znam, ne postoje slučajnosti. Na putu koji je utkala rečima, na putu koji svima dat nam je podsetila me je na nekoga koga sam poznavala. Žena sa osmehom i toplinom, žena spremnih, raširenih ruku. Ponela je parče puta ne bismo li podelile u Frankfurtu na Majni gde zavrtesmo točak mirisa, života, tajni, smeha, ljubavi, radosti, suza, uspomena na najvećem…

Read More