Browsing CategoryTravel

Da bi energija u nama tekla nesputano i bila zdrava, ponekad je potrebno izmestiti je na drugi kraj sveta. Putovanja su za mene lek i prozori u svet.