KRILA ZARASTU, SRCE KUCA I ISPOD OŽILJAKA

Da ti kažem nešto. Nešto što ti možda do sada nisam rekla ili sam rekla uz galamu, bes, bol. Da ti kažem sada, onako dušom, možda čuješ. Znaš ko je vredan … Continue reading KRILA ZARASTU, SRCE KUCA I ISPOD OŽILJAKA