DUBOKI P.E.A.T.

Duboki PEAT je razvio Živorad M. Slavinski i spada u Spiritualne Tehnologije.

Duboki PEAT integriše duboke polaritete ili suprotnosti u ljudskom biću, ostvarujući dvostruku korist: poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života i ubrzanje spiritualne evolucije. Naši problemi se sastoje iz potisnutih misli i emocija koje zovemo ‘naboj’.

Naboji se javljaju u vidu:

– otpora prema ostvarenju ciljeva
– loših partnerskih odnosa
– iritacija zbog određenih stanja ili situacija
– nesigurnost jer nemam dovoljno novca
– strah od bolesti
– problemi sa učenjem
– prekomerna težina

Šta je suština Dubokog PEATA?

Duboki PEAT eliminiše naše probleme. To je savršen način da postanemo celoviti, slobodni, da ukoračimo u Jednost kroz integraciju polariteta koji se javljaju.

Duboki PEAT integriše Primordijalne Polaritete. To je par polariteta u nama koji ima više naboja od ostalih polariteta. Primordijalni Polariteti određuju našu percepciju, ličnost i ponašanje više nego bilo koji drugi pojedinačni element u našem nesvesnom.
Integriše visoke, apstraktne polaritete.
Integriše polaritete koji se spontano pojave tokom procesa.
Integriše veću količinu naboja u jednom procesu.

O seansama Dubokog PEAT-a

Ne postoji preduslov za seanse.
Na seansama se radi na problemima koje klijent želi da ukloni.
Seanse se rade jedan na jedan putem Skype-a.

Konktaktiraje da zakažete seansu.